Směrnice Demeter (Německý svaz biodynamických včelařů)

05.11.2014 12:52

http://www.bioinstitut.cz/documents/SmerniceDemeter_vcely_2010_final.pdf